Informacije za izgradnju energetskih objekata kupca – proizvođača instalisane snage do 50 KW

Pravilnik o kupcima – proizvođačima električne energije (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 80/23) stupio je na snagu 21. septembra 2023. godine. Ovim pravilnikom utvrđuju se način i uslovi učešća na tržištu električne energije za kupca – proizvođača, primjena ograničenja instalisane snage elektrana za sopstvene potrebe, primjena komercijalnih šema obračuna i način postupanja u slučaju promjene šeme obračuna, te zadaci operatora distributivnog sistema i snabdjevača u realizaciji šema proizvodnje za sopstvene potrebe.

Kod izgradnje elektrane kupca – proizvođača nisu potrebni lokacijski uslovi i građevinska dozvola ukoliko su ispunjeni određeni uslovi, a detaljnije o pravilima i uslovima možete pročitati u informaciji na ovom LINKU.