Analiza kvaliteta preduzetničkog ekosistema sektora informaciono-komunikacionih tehnologija Republike Srpske

Ova analiza izrađena za potrebe Udruženje poslodavaca informacionih i komunikacionih tehnologija Republike Srpske ICT Business Srpska, pri čemu sadržaj analize ne odražava nužno stavove Unije poslodavaca Republike Srpske. Copyright© 2023 Udruženje poslodavaca informacionih i komunikacionih tehnologija Republike Srpske ICT Business Srpska. Sva prava zadržava autor. Nijedan dio ove publikacije se ne može reprodukovati ili prenositi u bilo kojoj formi ili na bilo koji način, elektronski, mehanički ili drugačije, uključujući (ali ne samo ograničeno na) fotokopiranje, zapisivanje ili korišćenje informacija istraživanja, bez pismene dozvole autora ili vlasnika autorskih prava. Odnos između izdavača i autora regulisan je u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini.

Link na pdf