EBRD

EBRD u BiH konstantno podržava razvoj MSME u BiH kroz projekat sufinansiranja poslovnog savjetovanja i konsultantskih usluga sa fleksibilnim grantovima od 50% do 75% ukupne neto vrijednosti projekta a sa maksimalnim iznosom granta od 10.000 EUR. Prihvatljive oblasti konsultantskih usluga su:

  • Digitalizacija poslovanja (ERP and business inteligence, informacioni i komunikacioni sistemi…)
  • Strateško i poslovno planiranje
  • Marketing, organizacija, kontrolni i menadžment sistem
  • Inžinjerska rješenja ( idejni i glavni projekti, inžinjerski elaborati isl.)
  • Efikasno korištenje energije i resursa
  • zaštita okoline

Ova grant linija, po pravilu se otvara početkom svake godine i traje do kraja tekuće godine ili dok se ne potroše alocirana sredstva.

Grant sredstva su dostupna firmama koje imaju između 10 i 250 zaposlenih, većinski u vlasništvu BiH državljana, većinski privatnim firmama a koja stabilno posluju minimalno 2 godine sa potencijalom rasta. Izuzetak od ove liste su firme iz sektora duvanske industrije, osiguranja, bankarstva, finansijskih usluga i kocke.

Unutar ovog programa postoje 2 linije i to:

ASB (EBRD savjeti za male firme) te

EBRD žene u biznisu.