Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik 49/2021)

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak je objavljen u Službenom glasniku broj 49/2021.

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik 49/2021) možete preuzeti klikom na Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak Sl. Gl. 49 21