EU4Business

EU4Businessprojekat vrijedan 16.1 miliona eura, sufinansirali su Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura), a provodili GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do jula 2022. godine kako bi podržali razvoj privatnog sektora i jačali ekonomiju u Bosni i Hercegovini.

U cilju podrške konkurentnosti i inovativnosti izvozno orijentisanim sektorima, turizmu, poljoprivredi i ruralnom razvoju i poduzetništvu, kao i njihovom razvoju dodijeljeno je preko 10 miliona eura putem bespovratnih sredstava kroz 82 razvojna projekta širom Bosne i Hercegovine. Između ostalih, podržano je 11 partnerskih projekata za ublažavanje prepreka inovacijama, rastu i razvoju izvoznih sektora, kao i 23 izvozno orijentisane kompanije, te 8 projekata iz sektora turizma. U oblasti poduzetništva fokus je stavljen na pet projekata kroz koje je data podrška za uspostavljanje 123 nova biznisa i startup-a, od čega su 53 u IT sektoru. Također, podržano je i 35 projekata u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

EU4Business je, između ostalih faktora, doprinijeo otvaranju 913 novih radnih mjesta u svim podržanim oblastima (izvozno orijentisani sektori, turizam, poljoprivredno-prehrambeni i ruralni razvoj i poduzetništvo). Krajnji korisnici su bili mikro, mala i srednja poduzeća, farmeri i poduzetnici, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i ugrožene grupe. Projekat je na taj način poboljšao poslovno okruženje u BiH.