Zakon o doprinosima (Sl. glasnik broj 114/2017)

Zakon o doprinosima je objavljen u Službenom glasnik broj 114/2017.

Zakon o doprinosima (Sl. glasnik broj 114/2017) uređuje se sistem obaveznih doprinosa za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezaposlenosti i dječije zaštite u Republici Srpskoj.

Zakon o doprinosima (Sl. glasnik broj 114/2017) možete preuzeti klikom na Zakon o doprinosima 114 2017