Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu (Sl. glasnik br. 91/2017)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu objavljen je u Sl. glasniku br. 91/2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu (Sl. glasnik br. 91/2017) možete preuzeti klikom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ESS 91 17