EU4DigitalSME

Projekat ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” koji uključuje i projekat EU4DigitalSME, koji sufinansira Evropska unija, za cilj ima stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije. Projekat kroz bolji pristup inovativnim tehnologijama, vještinama i uslugama širom vrijednosnih lanaca podržava stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za tehnološku transformaciju malih i srednjih poduzeća u konkurentnim sektorima. To će dovesti do boljeg učinka poduzeća, a posebno MSP, start-up kompanija i kompanija srednje tržišne kapitalizacije, kako bi postale konkurentnije po pitanju njihovih procesa poslovne proizvodnje, proizvoda i usluga upotrebom digitalne tehnologije. EU4DigitalSME zajedno sa projektom Evropske banke za obnovu i razvoj pod naslovom ”Go Digital in Bosnia and Herzegovina” je dio programa EU4SMEs za digitalnu transformaciju MSP. Projekat ”EU4DigitalSME” ima vrijednost od 6,1 miliona EUR, pri čemu EU finansira projekat sa iznosom od 5 miliona EUR, a Savezna Republika Njemačka sa iznosom od 1,1 miliona EUR.