Uticaj demografskih trendova na ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite

Dugogodišnji negativni demografski trendovi ugrožavaju održivost ekonomskog rasta i sistema socijalne zaštite i u konačnici opstojnost – održivost društvene zajednice. Kao odgovoran socijalni partner i organizacija čiji članovi u velikoj mjeri učestvuju u upravljanju resursima i stvaranju vrijednosti, zainteresovani za stabilnost i održivost zajednice u kojoj djelujemo, potrebnim smatramo prepoznavanje ključnih – strukturnih problema zajednice, kao i sinergijski rad svih struktura zajednice na rješavanju prepoznatih problema. Radovi i nalazi u ovom dokumentu imaju za cilj da podstaknu dijalog o efektima demografskih trendova na održivost ekonomskog rasta i sistema socijalne zaštite, prepoznavanje rizika po socioekonomski razvoj zajednice i identifikovanje mjera i aktivnosti u oblasti fiskalne politike i uopšte, koje mogu osigurati dugoročnu stabilnost i održivost zajednice.
Imajući u vidu složenost problematike uticaja demografskih trendova i njihov uticaj na planiranje poslovanja, Unija poslodavaca Republike Srpske angažovala je autore koji su analizirali uticaj demografskih trendova na nekoliko segmenata sistema socijalne zaštite i dali preporuke koje se odnose na indirektno oporezivanje i poreski sistem u cjelini, tržište rada, neformalnu ekonomiju i druge segmente ekonomskog sistema.
Nalazi radova biće korišćeni i kao dio zagovaračkih politika Unije poslodavaca Republike Srpske, sa ciljem da se redefinišu strateški i operativni reformski dokumenti i postigne društveni dogovor oko ključnih pravaca djelovanja na bazi prepoznatih strukturnih
problema zajednice i razvojnih prilika.
Dokument je pripremljen u okviru projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socioekonomski razvoj BiH – EISE”, koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.

Kompletnu publikaciju “Uticaj demografskih trendova na ekonomski rast i održivost sistema socijalne zaštite” možete preuzeti klikom na Uticaj_demografskih_trendova_na_ekonomski_rast_i_odrzivost_sistema_socijalne_zastite