Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik broj 119/2021)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak je objavljen u Službenom glasniku broj 119/2021.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik broj 119/2021) možete preuzeti klikom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak S. Gl. 119 21