Lokalni podsticaji digitalizaciji

Vlada Republike Srpske

U Republici Srpskoj postoji veći broj linija kojima se podjeljuju podsticaji za MSME, a neki od njih sufinansiraju i digitalizaciju poslovanja. Vlada Republike Srpske, posredstvom Ministarstva privrede i preduzetništva svake godine raspisuje pozive za dodjelu podsticaja privrednim subjektima za:

Direktna ulaganja

Digitalna tranformacija

Lokalne zajednice

Lokalne zajednice (gradovi i opštine) u Republici Srpskoj povremeno dodjeljuju podsticaje preduzetnicima i firmama, u zavisnosti od usvojenog i raspoloživog budžeta. Namjena, struktura i visina podsticaja navode se u pojedinačnim pozivima a koji se mogu vidjeti na web stranicama gradova i opština.