Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik broj 56/2022)

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Službenom glasnik broj 56/2022.

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak (Sl. glasnik broj 56/2022) možete preuzeti klikom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 56 22