Makroekonomski indikatori BiH u 2023 godini – Q3

Prema podacima Centralne banke BiH8 procjenjuje se snažniji ekonomski rast u drugom polugodištu 2024 i nastavak slabljenja inflatornih pritisaka u Q1 2024. godine. Ključne poruke iz prezentovanog dokumenta su:

  • Očekivanja u pogledu ekonomske aktivnosti nisu se značajno promijenila od septembarskog kruga brzih procjena BDP-a. Godišnja stopa rasta realnog BDP-a za treći kvartal korigovana je naviše za 0,6 procentnih poena na 1,5%, djelimično zbog korekcije službenih historijskih podataka.
  • Preliminarna procjena jačine ekonomske aktivnosti u posljednjem kvartalu (Q4 2023) iznosi 1,4% na godišnjem nivou.
  • Prema srednjoročnoj projekciji makroekonomskog modela u BiH iz novembra, očekivani rast realnog BDP-a u 2023. godini iznosi 1,6%, što je veoma usklađeno sa sadašnjim rezultatima modela za brze procjene trenutne ekonomske aktivnosti.
  • Očekujemo kako će godišnja inflacija značajno usporiti do kraja godine. Procjenjujemo da bi ukupna inflacija mogla iznositi 2,1%, a temeljna inflacija 4,6% u posljednjem kvartalu 2023.godine.
  • Preliminarna procjena ukupne inflacije za prvi kvartal 2024. godine iznosi 2,0%, a temeljne inflacije 4,4%.
  • Nešto niža trenutno procijenjena stopa ukupne inflacije za 2023. godinu (6,1%), u odnosu na objavljene sa jesenjim krugom srednjoročnih makroekonomskih projekcija (6,3%), u znatnoj mjeri je posljedica nastavka trenda neočekivano brzog usporavanja inflacije u odnosu na prethodne mjesece.