Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima (Sl. glasnik broj 119/2021)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima objavljen je u Sl. glasniku broj 119/2021.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima (Sl. glasnik broj 119/2021) možete preuzeti klikom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 119 2021