Analiza pravnog osnova donesenih i izdatih Rješenja od strane inspektora UIO preduzećima

Ova Analiza je nastala kao rezultat projekta “Smanjenje korupcije u radu inspektora UIO BiH” koji
provodi Unija poslodavaca Republike Srpske. Projekat je dio šireg programa “Podrška građanima
u borbi protiv korupcije” koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni
implementator, uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj
(USAID).
Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH tokom kontrola usklađenosti rada
privatnih preduzeća sa obavezama obračuna i plaćanja PDV-a, često suprotno odredbama
Zakona o PDV BiH, donose Rješenja kojim utvrđuju obaveze preduzeća u vezi sa neplaćenim
PDV-om, te propisuju ogromne iznose koje ista ta preduzeća trebaju platiti. Ovakva rješenja
recipročno značajno smanjuju investicione sposobnosti preduzeća, a u najradikalnijim
slučajevima, odvode i u bankrot. Uprkos posljedicama donesenih rješenja po privatni sektor,
inspektori UIO nemaju nikakvu odgovornost za usklađenost svojih rješenja sa Zakonom o PDV.
Projekat svojom realizacijom želi doprinijeti smanjenju korupcije tokom inspekcijskog nadzora
UIO u preduzećima u Republici Srpskoj, tj. da se smanji prostor inspektora UIO za zloupotrebu
diskrecionih prava kojima raspolažu tokom provođenja inspekcijskog nadzora nad preduzećima.
S tim u vezi, svrha provođenja analize jeste sistematizacija nalaza i kreiranje prijedloga i
preporuka u cilju mogućih poboljšanja Zakona o PDV-u kao i internih pravilnika UIO za
provođenje inspekcijskog nadzora. Navedene rezultate Unija poslodavaca Republike Srpske će
koristiti za pokretanje inicijativa i zagovaranje za smanjenje mogućih koruptivnih rizika u radu
UIO BiH.

“Analizu pravnog osnova donesenih i izdatih Rješenja od strane inspektora UIO preduzećima” možete preuzeti klikom na Analiza-pravnog-osnova-donesenih-i-izdatih-Rjesenja-od-strane-inspektora-UIO-preduzecima