Zakon o Ekonomsko-socijalnom savjetu (Sl. glasnik br. 110/2008)

Zakon o Ekonomsko-socijalnom savjetu je objavljen u Sl. glasniku br. 110/2008.

Zakonom o Ekonomsko-socijalnom savjetu (Sl. glasnik br. 110/2008) uređuju se sastav, djelokrug, način rada, finansiranje i druga pitanja od značaja za rad Ekonomsko-socijalnog savjeta osnovanog u skladu sa Zakonom o radu.

Zakon o Ekonomsko-socijalnom savjetu (Sl. glasnik br. 110/2008) možete preuzeti klikom na Zakon o ekonomsko socijalnom savjetu 110 08